Stockholm/Uppsala

Kontakt

Sveriges Åkeriföretag i Stockholm
Fagerstagatan 6
163 53  SPÅNGA
Tfn: 010-510 54 00
abc@akeri.se

Sveriges Åkeriföretag i Uppsala
Edvard Berlingsgatan 3
754 50  UPPSALA
Tfn: 010-510 54 00
abc@akeri.se

 

Medarbetare

Stadgar Sveriges Åkeriföretag ABC

Styrelse Sveriges Åkeriföretag ABC

 

Sveriges Åkeriföretags ABC:s styrelseledamöter, revisorer och valberedning.

 

Ordförande

Anette Berg
Vivaldi AB
Vindkraftsvägen 15
135 70 Stockholm
Mobil 070-349 16 70
anette.berg@vivaldi.se

Per Göransson
Miljövision AB
Box 135
134 23 GUSTAVSBERG
Mobil 070-349 26 30
Arbete 08-570 300 14
per@miljovision.se

Mattias Sjökvist
Mattias Sjökvist åk AB
Ovanby 124
747 92 ALUNDA
Arbete: 0174-301 88
Mobil: 070-288 54 62 
m.sjokvistsakeriab@hotmail.se

Lars Bergström
Haninge Frakt
Box 248
136 23 HANINGE
Tfn 08-777 94 27
Mobil 070-776 22 77
haningefrakt@gmail.com

AU Torbjörn Heierson
Drevkroken 19
163 54 SPÅNGA
Mobil 070-662 81 10
Arbete 010-510 54 01
Fax 08-687 44 90
torbjorn.heierson@akeri.se

AU Fredrik Jansson
Hagby Åkeri AB
Skälsta, Björkbacken 23
755 91  UPPSALA
Tfn 018-39 70 07
Mobil 070-160 93 03
bjorkbacken.ramsta@telia.com

AU Hans-Åke Johansson
HÅJ Transporter AB
Månskärsvägen 11
141 75 KUNGENS KURVA
Arbete 08-645 80 11
Mobil 08-645 80 22
Fax 08-645 80 82
hans-ake@hajtrp.se

Niklas Reinholdt
Road Cargo Sweden AB
Box 47050
100 74  STOCKHOLM
Mobil 070-884 10 50
niklas.reinholdt@roadcargo.se

 

Suppleanter

Jan Hurtig
Himmelsvägen 11
703 35 Storvreta
Arbete 018- 26 00 33
Mobil 070-255 63 64
hurtigakeri@telia.com

Kent Eriksson
Kentas Last & Schakt AB
Älvsbyvägen 5
139 52  VÄRMDÖ
Arbete: 08-570 224 463
Mobil: 070-811 37 23
kenta@kenta.se

Tobias Larsson
Lindåsvägen 1D
157 70 SÖDERTÄLJE
Mobil: 070-632 50 30
tobias@ilfrakt.se

Revisorer

Jan Pettersson
Poikagvägen 24
142 65  TRÅNGSUND
Mobil 0705-18 43 21
info@jsakeri.se

Anna Lemmerl
Auktoriserad revisor Grant Thornton 
Box 7623
103 94 Stockholm
Arbete 08 - 563 07132
anna.lemmel@se.gt.com

  

Revisorsuppleant
Camilla Nilsson  
Auktoriserad revisor Grant Thornton
Box 7623
103 94 Stockholm
camilla.nilsson@se.gt.com

 

Valberedning

Sammankallande
Pelle Karlsson
Bastuuddsvägen 8
139 54  VÄRMDÖ
08-530 401 63
Mobil 070-825 58 42
pelle@tradplockaren.com

Albin Ahlin
TL Teknik i Södertälje AB
Lännocksvägen 1
152 42  SÖDERTÄLJE
08-550 400 10
Mobil 070-698 30 30
tl.teknik@telia.com

Kenneth Horndahl
Kungsvägen 45 A
195 71  ROSERSBERG
08-590 364 34
Mobil 070-461 83 83
kenneth.horndahl@telia.com

Johan Eriksson
Ekebyvägen 13
747 30 ALUNDA
Mobil 070-347 79 31
blacksta.johan@gmail.com