Stockholm/Uppsala

Kontakt

Sveriges Åkeriföretag i Stockholm
Fagerstagatan 6
163 53  SPÅNGA
Tfn: 010-510 54 00
abc@akeri.se

Sveriges Åkeriföretag i Uppsala
Edvard Berlingsgatan 3
754 50  UPPSALA
Tfn: 010-510 54 00
abc@akeri.se

 

Medarbetare

Stadgar Sveriges Åkeriföretag ABC

Styrelse Sveriges Åkeriföretag ABC

 

Sveriges Åkeriföretags ABC:s styrelseledamöter, revisorer och valberedning.

 

Ordförande

AU Anette Berg
Vivaldi AB
Vindkraftsvägen 15
135 70 Stockholm
070-349 16 70
anette.berg@vivaldi.se

AU Mattias Sjökvist, vice ordf
Mattias Sjökvist åk AB
Ovanby 124
747 92 ALUNDA
0174-301 88, 070-288 54 62 
mattias@sjokvists.se

Lars Bergström
Haninge Frakt
Box 248
136 23 HANINGE
08-777 94 27, 070-776 22 77
haningefrakt@gmail.com

Kent Eriksson
Kentas Last & Schakt AB
Älvsbyvägen 5
139 52  VÄRMDÖ
08-570 224 463, 070-811 37 23
kenta@kentas.se

AU Jacob Hartman Berger
SÅ ABC-åkarna
Fagerstagatan 6
163 53 SPÅNGA
010-510 54 04, 072-546 51 93
jacob.hartman@akeri.se

AU Fredrik Jansson
Hagby Åkeri AB
Skälsta, Björkbacken 23
755 91  UPPSALA
018-39 70 07, 070-160 93 03
bjorkbacken.ramsta@telia.com

AU Tobias Larsson
IL Frakt
Oxöga
147 60 UTTRAN
070-632 50 30
tobias@ilfrakt.se

Jan Hurtig
Himmelsvägen 11
703 35 Storvreta
018- 26 00 33, 070-255 63 64
hurtigakeri@telia.com

Suppleanter

Torbjörn Heierson
Drevkroken 19
163 54 SPÅNGA
070-662 81 10
torbjorn.heierson@akeri.se

Therese Jonsson
Hed´s Åkeri i Huddinge AB
Dumpervägen 9
142 50 SKOGÅS
070-698 30 21
therese.jonsson@scania.com

Mikael Andersson
John Andersson Åkeri AB
Norrby Skuttunge 41
743 41 BJÖRKLINGE
micke@akeriab.se 

Revisorer

Jan Pettersson
Poikagvägen 24
142 65  TRÅNGSUND
0705-18 43 21
jsakeri@hotmail.com

Anna Lemmel
Auktoriserad revisor Grant Thornton 
Box 7623
103 94 Stockholm
08 - 563 07132
anna.lemmel@se.gt.com

Revisorsuppleant
Camilla Nilsson  
Auktoriserad revisor Grant Thornton
Box 7623
103 94 Stockholm
camilla.nilsson@se.gt.com

 

Valberedning

Sammankallande
Kenneth Horndahl
Kungsvägen 45 A
195 71  ROSERSBERG
08-590 364 34, 070-461 83 83
kenneth.horndahl@telia.com

Albin Ahlin
TL Teknik i Södertälje AB
Lännocksvägen 1
152 42  SÖDERTÄLJE
08-550 400 10, 070-698 30 30
tl.teknik@telia.com

Cherie Svensson
Tempcon Stockholm AB
Tuna Gårdsväg 11
147 43  TUMBA
cherie.svensson@tempcon.se 

Håkan Jakobsson
Norrortseliten AB
Box 2961
187 29 TÄBY
070-444 47 47
hakan@norrortseliten.se

Thomas Björklund
DHL Supply Chain (Sweden) AB
070-608 18 00
thomas.bjorklund@dhl.com