Norr

Kontakt

Regionkontor Umeå
Storgatan 28F
903 21 UMEÅ
Tfn vxl: 010-510 54 00
 

Regionkontor Östersund
Pedagogens väg 2
831 40 ÖSTERSUND
Tfn vxl: 010-510 54 00
Fax: 063-13 84 85

 

Medarbetare

 

Stadgar

 

Styrelse

Tord Sandin - ordförande
Arnäsvall
Lokal distribution
0660-32 44 00
070-672 50 00
tord@sandincargo.se

Malin Öhrlund - vice ordförande
Luleå
Fjärrtrafik
070-640 75 30
malin@ohrlunds.se

Dan Kauppi
Kiruna
Bygg- och anläggning
070-671 80 24
dan@keab.one

Johan Hyttsten
Järpen
Miljötransporter, maskiner, övriga transporter
0647-10531, 070-216 95 58
johanhyttsten@gmail.com

Kim Kristoffersson
Fåker 
Fjärr- och distribution
070-216 53 01
kim.jkp@gmail.com 

Mikael Ledström
Åsele
Skogstransporter, bygg- och anläggning
070-523 73 58
mikael.leds@gmail.com

Richard Ferm
Sundsbruk
Virkestransporter
070-213 29 50
richard@fermgruppen.se

Stefan Sjögren 
Tvärålund
Fjärr- distribution och anläggning  
070-346 05 10
0933-501 60  
stefan@sjogrenstrafik.se
 

Valberedning

Stefan Lindgren (sammankallande)
Gräsmyr
070-584 53 53
grasmyr.akeri@yahoo.se

Anders Ökvist, Kalix-Nyborg
anders.okvist@gmail.com
070-518 26 57

Anton Tapani, Muodoslompolo
antontapani@gmail.com

Bengt Eriksson, Skorped
betransport@telia.com
070-342 92 08

Göran Jacobsson, Hallen
jakobssonsakeriabhallen@telia.com
070-377 00 73

Jörgen Redman, Njurunda
redman.jorgen@telia.com
070-643 84 57

Tomas Härgestam, Storuman
thomas.hargestam@gmail.com
070-549 60 39

Stefan Håkansson, Lit
hakanssonsakeri@gmail.com
070-268 39 68
 

Lekmannarevisorer

Stefan Andersson
NSA Frakt AB, Umeå
nsa.frakt.ab@telia.com
070-349 88 75

Thomas Sjöström, Umeå
thomas@miljoakeriet.se
070-654 14 13