Gotland

Kontakt

Sveriges Åkeriföretag Gotland 
Lindeväg 17, 621 43 VISBY
tfn 010-510 54 19  
mob 070-237 55 35 
peter.lindstrom@akeri.se

 

Medarbetare

 

Stadgar

Styrelse

Magnus Lindby (ordf.)
Roma Grus AB
Lokstallsgatan 8, 620 23 Romakloster
Telefon: 0498-28 70 00
Mobiltelefon: 070-730 22 52
Fax: 0498-507 94
magnus@romagrus.se

Leif Söderström (vice ordf)
Katthammarsviks Åkeri AB
Östergarn Kaupungs, 623 68 LJUGARN
Telefon: 0498-52366
Mobiltelefon: 070-565 45 12
Fax: 0498-523 66
leif.kaupungs@telia.com

Björn Widerström
Gotlands Bilfrakt AB
Lundbygatan 3, 621 41 VISBY
Mobiltelefon: 070-444 93 89
bjorn.widerstrom@gotlandsbilfrakt.se

Bo Andersson
Bosse Åkare AB
Box 2048
621 26 VISBY
Mobiltelefon; 070-9756020
info@bosseakare.se

Rickard Ohlsson
Arnes Maskinstation AB
När Sigleifs, 620 13 STÅNGA
Telefon: 0498-49 21 82
Mobiltelefon: 070-820 37 95
Fax: 0498-49 21 14
info@amabgotland.se

 

 

Suppleanter

Tony Båtelsson
Tony Båtelssons Alltjänst
Målargränd 16, 623 35 BURGSVIK
Mobiltelefon: 070-219 29 24
tony.suka@hotmail.com

Henrik Andersson
Ljugarns Schakt & Transport
Roma Aumunds 547, 622 54 Romakloster
Mobiltelefon; 073-1827371
henrik.andersson@lstab.se