Konkurrenskraft ökar med 34,5 meter i Finland

Publicerad 2019-01-14 / 08:52 av Charlotta.Nilsson i Längre och tyngre fordon

Bättre förutsättningar för näringslivets konkurrenskraft införs snabbare i Finland än i Sverige. Effektiva godstransporter på väg är en viktig motor i näringslivets konkurrenskraft. Finland tillåter 76 tons lastbilar och har nu beslutat att från 21 jan 2019 öka tillåten fordonslängd till 34,5 meter.


Finland är handlingskraftiga och verkställer bra beslut på transportområdet som bidrar till klimatarbetet och ökad konkurrenskraft för näringslivet mycket snabbare än som hittills varit politiskt möjligt hos beslutsfattare i Sverige. Sverige får inte fastna i utredningar, vi behöver också, i likhet med Finland, mycket snabbare beslut och mycket snabbare implementering av tyngre och längre lastbilar på en större del av vägnätet. Effektivisering av godstransporter på väg är en viktig del av klimatarbetet och minskade utsläpp av koldioxid.
 

Sedan flera år tillbaka är det allmänt känt genom utredningar av bland annat Trafikverket att tyngre och längre lastbilar för godstransporter på väg är samhällsekonomiskt mycket lönsamt.

Utredningen visade att nyttan är 2,5 gånger större än kostnaden om hela BK1 vägnätet uppgraderas till BK4 för 74 tons lastbilar. Men med nuvarande planer för uppgradering så kommer inte ens häften av BK1 bli BK 4 fram till 2029. Utredningen visade också att nyttan är 11 gånger större än kostnaden om tillåten fordonslängd i Sverige ökar.

 

För närvarande genomför Trafikverket ytterligare ett regeringsuppdrag med redovisning den 31 mars 2019 om hur 34,5 meter långa fordon kan införas i Sverige. 

 

Läs pressmeddelandet i sin helhet.