Konferensen Effektiva transporter 2 april i Stockholm ställs in!

Publicerad 2020-01-22 / 15:19 av Malin.carlsson i Genomförda Event

Konferensen Effektiva transporter ställs tyvärr in

Försiktighetsprincipen med anledning av Coronavirus medför att Sveriges Åkeriföretag har beslutat att ställa in konferensen Effektiva transporter som skulle ha genomförts den 2 april på Scandic Anglais i Stockholm. Vi tar inte ut någon avbokningsavgift och information har skickats ut till er som är anmälda.

Vår plan är att konferensen flyttas fram ett år. Nästa konferens Effektiva Transporter blir onsdagen den 14 april 2021 i Stockholm. Program och konferensanläggning meddelas senare.

OM KONFERENSEN: 

Den i år inställda konferensen Effektiva transporter vänder sig till åkerinäringen, ansvariga för statlig och kommunal väginfrastruktur och intressenter inom transport och hantering av gods inom bygg-, anläggnings- och dispenstransporter samt vägtransportledning. Vidare vänder sig konferensen till beslutsfattare i fordonsindustrin, transportnäringen samt dess myndigheter och departement. 

Detta var det planerade upplägget och innehållet:

På konferensen får du en uppdatering av viktiga frågor i åkerinäringen, t.ex. om:
• transport och hantering inom bygg-, anläggnings- och dispenstransporter, 
• utbyggnad av statlig och kommunal infrastruktur för tyngre och längre lastbilar. 
• Vi diskuterar också teknikens ståndpunkt nu och i framtiden t.ex. automatisering och drivmedel. 
• Du kan ställa frågor samt diskutera och nätverka med transportnäringens specialister.
• På kvällen har vi en gemensam middag.
 

ANMÄLAN: 

Anmälan har stängt då konferensen ställs in. Vi tar inte ut någon avbokningsavgift och information har skickats ut till er som är anmälda.

 

PLANERAT PROGRAM ÅR 2020:

09:30    Registrering, kaffe och smörgås
10:00    Moderator och inledning. Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag
10:10    Nya regler för tyngre och längre fordon. Omar Bagdadi, Transportstyrelsen
10:35    Så bygger du HCT fordon. Lena Larsson, Lennart Cider, Volvo Lastvagnar
11:05    Hur utvecklas vägar för BK 4 och 34,5 meters fordon. Thomas Asp, Trafikverket
11:30    Lunch
12:30    Dispens för tunga, breda och långa fordon samt vägtransportledning. Thomas Holmstrand, Trafikverket
13:00    Effektiva försörjningssystem i byggbranschen med BEAST. Marina Wengelin, PEAB
13:20    Betydelsen av effektiv logistik för byggindustrin. Catharina Elmsäter Svärd, Sveriges Byggindustrier
13:40    Kommunal infrastruktur för näringslivets och samhällets behov. Gunilla Glasare, SKL
14:00    Paus, kaffe, frukt
14:20    Tillgång och betydelsen av biobränslen till tunga godstransporter på väg. Johan Andersson, SPBI
14:40    Teknikens ståndpunkt och vart vi är på väg med automatisering, drivmedel, elektrifiering, mm. Sigvard Orre, Scania 
15:20    Säkra, robusta vägtransporter till försvaret − med eller utan fossilfrihet, automatisering, elektrifiering och GPS. Stefan Leijonhufvud Nohrénius, Louise Simonsson, Försvarsmakten
15:40    Bensträckare
16:00    Nytto-/kostnadsanalyser för elvägar. Maria Börjesson, VTI
16:20    76 t 34,5 m Trucks in Finland. Otto Lahti, Trafi, Finnish Transport and Communications Agency
16:45    Diskussion om infrastruktur, tyngre och längre fordon, automatisering, drivmedel mm. Anders Åkesson (C), riksdagen, vice ordförande Trafikutskottet, Maria Börjesson, VTI. Sigvard Orre, Scania, Stefan Leijonhufvud  Nohrénius, Försvarsmakten, Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag
17:30    Avslutning
19:00    Gemensam middag för anmälda deltagare