Konferensen Effektiva transporter 2 april i Stockholm

Published ons, 01/22/2020 - 15:19 by Malin.carlsson i event

Konferensen Effektiva transporter vänder sig till åkerinäringen, ansvariga för statlig och kommunal väginfrastruktur och intressenter inom transport och hantering av gods inom bygg-, anläggnings- och dispenstransporter samt vägtransportledning. Vidare vänder sig konferensen till beslutsfattare i fordonsindustrin, transportnäringen samt dess myndigheter och departement. 

OM KONFERENSEN: 

På konferensen får du en uppdatering av viktiga frågor i åkerinäringen, t.ex. om:
• transport och hantering inom bygg-, anläggnings- och dispenstransporter, 
• utbyggnad av statlig och kommunal infrastruktur för tyngre och längre lastbilar. 
• Vi diskuterar också teknikens ståndpunkt nu och i framtiden t.ex. automatisering och drivmedel. 
• Du kan ställa frågor samt diskutera och nätverka med transportnäringens specialister.
• På kvällen har vi en gemensam middag.
 

TID OCH PLATS: 

Torsdag 2 april på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. 
Konferensen startar med registrering kl 9:30 och avslutas kl 17:15. Därefter gemensam middag kl 19. 

PRIS OCH ANMÄLAN: 

Pris för konferens inkl fika, lunch och middag är 2700 kr per person exkl moms. Uppge i din anmälan om du ej vill delta på gemensamma middagen. (avdrag 750 kr i så fall). Anmälan är bindande och görs via denna länk till vår webbokning. Vid frågor om anmälan, maila till malin.carlsson@akeri.se eller ring 010-510 54 42. Sista anmälningsdag 19 mars.
Boende bokas och bekostas av deltagaren själv. Det finns ett begränsat antal rum till rabatterat pris fram till 24 februari på www.scandichotels.se. För att koden ska funka behöver du först välja Scandic Anglais och därefter uppge bokningskod BEVE310320.

PRELIMINIÄRT PROGRAM:

Torsdag den 2 april

09:30    Registrering, kaffe och smörgås
10:00    Moderator och inledning. Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag
10:10    Nya regler för tyngre och längre fordon. Omar Bagdadi, Transportstyrelsen
10:35    Så bygger du HCT fordon. Lena Larsson, Lennart Cider, Volvo Lastvagnar
11:05    Hur utvecklas vägar för BK 4 och 34,5 meters fordon. Thomas Asp, Trafikverket
11:30    Lunch
12:30    Dispens för tunga, breda och långa fordon samt vägtransportledning. Thomas Holmstrand, Trafikverket
13:00    Effektiva försörjningssystem i byggbranschen med BEAST. Marina Wengelin, PEAB
13:20    Betydelsen av effektiv logistik för byggindustrin. Catharina Elmsäter Svärd, Sveriges Byggindustrier
13:40    Kommunal infrastruktur för näringslivets och samhällets behov. Gunilla Glasare, SKL
14:00    Paus, kaffe, frukt
14:20    Tillgång och betydelsen av biobränslen till tunga godstransporter på väg. Johan Andersson, SPBI
14:40    Teknikens ståndpunkt och vart vi är på väg med automatisering, drivmedel, elektrifiering, mm. Sigvard Orre, Scania 
15:20    Säkra, robusta vägtransporter till försvaret − med eller utan fossilfrihet, automatisering, elektrifiering och GPS. Stefan Leijonhufvud Nohrénius, Louise Simonsson, Försvarsmakten
15:40    Nytto-/kostnadsanalyser för elvägar. Maria Börjesson, VTI
16:00    Bensträckare
16:15    Diskussion om infrastruktur, tyngre och längre fordon, automatisering, drivmedel mm. Anders Åkesson (C), riksdagen, vice ordförande Trafikutskottet, Maria Börjesson, VTI. Sigvard Orre, Scania, Stefan Leijonhufvud  Nohrénius, Försvarsmakten, Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag
17:15    Avslutning
19:00    Gemensam middag för anmälda deltagare 


VARMT VÄLKOMMEN!