Koll på klimatarbetet inför 2024   

Publicerad 2024-01-31 / 07:36 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Det händer mycket som påverkar vår bransch i Sverige och världen just nu. Politiska val, teknisk utveckling eller åtgärder för omställningen. Här är några av de viktigaste delarna som påverkar hur och vad vi gör under 2024.   

Den långsiktiga planen för hur svensk åkerinäring ska klara omställningen mot fossilfrihet finns utstakad i den färdplan vi lämnade in till regeringen i slutet av 2023. Senast 2025 ska majoriteten av åkeriföretagen bland annat ha tydliga klimatmål och en strategi för uppföljning. Utsläppen från lastbilstransporter ska minska med 70 % till år 2030 jämfört med 2010. Kortsiktigt ser vi inför 2024 några viktiga trender och händelser i Sverige och världen som kommer att påverka branschen och våra möjligheter att klara målet med en helt fossilfri åkerinäring 2045.   

Här är några saker att ha koll på under 2024:   

 • Vi tar fram informationsmaterial för att stötta våra medlemmar i omställningsarbetet. Här finns vårt hållbarhetsnätverk med som bollplank  
   
 • Klimatredovisningsverktyget SÅ Klimat Calc uppdateras löpande och finns som stöd för beräkningar av utsläppsdata 
   
 • Reduktionsplikten blev 6% från årsskiftet vilket innebär mer eget ansvar för åkerier och transportköpare att minska utsläppen på andra sätt. Här finns det flera alternativ som höginblandade biodrivmedel eller elektrifiering till exempel
    
 • En fortsatt skattebefrielse för biogasen vore ett efterlängtat besked. Ett positivt besked kan få en viktig roll i att motverka de utsläppsökningar som kommer på grund av reduktionspliktens sänkning och motverka den högre kostnadsskillnad mellan diesel och biogas som reduktionspliktssänkningen gav
   
 • Det blir ett ökat fokus på hållbarhetsrapportering som kommer att påverka de flesta i vardagen. CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) kommer att ställa ökade krav på hållbarhetsrapportering, få företag blir drabbade direkt, men många kommer känna av det indirekt. En viktig uppgift för Sveriges Åkeriföretag gentemot medlemsföretagen blir att ta fram verktyg och vägledningar för att underlätta rapportering i enlighet med CSRD. Här kommer Fair Transport att bli ett viktigt verktyg  
   
 • Trafikverket och Boverket skärper sina krav på miljörapportering. Det innebär högre krav på faktiska data, mer frekvent rapportering och att rapporteringen ska ske digitalt. Det kommer bli allt viktigare att hålla koll på sina utsläpp och andra faktorer och kunna redovisa dessa på ett enkelt, korrekt och systematiskt sätt.  
   
 • Val till Europaparlamentet där det finns aktörer som talar för att pausa/bromsa hållbarhetssatsningarna, vilket egentligen går emot andra spikade avtal och ambitioner. Valet i sig kommer kanske inte påverka men utgången och vilka som får majoritet och på vilka frågor som blir tunga valfrågor kommer att påverka vår bransch på sikt. För åkerinäringen är det viktigt med långsiktiga politiska beslut inför kommande nyinvesteringar och satsningar.  
   
 • För att påskynda omställningen till eldrivna fordon har regeringen beslutat om att införa ett nytt tillfälligt stöd för lätta ellastbilar. Beslutet innebär att den som köper en lätt ellastbil kan få upp till 50 000 kronor i stöd per lastbil. En särskild satsning görs även på utsläppsfria tunga lastbilar som förutom differentierade stödnivåer även får ett höjt takbelopp, till högst 25 procent av inköpspriset.  Även lastbilar som drivs med biogas kan få stöd. Ändringarna i Klimatpremien träder i kraft den 13 februari 2024. Mer information om stödet kommer att publiceras på Energimyndighetens webbplats.