Klimatpolitik i fokus på NLA:s årsmöte

Publicerad 2021-10-01 / 08:03 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

De nordiska åkeriernas gemensamma organisation Nordic Logistics Association (NLA) genomför under torsdag och fredag sitt årsmöte i Malmö. Det är viktigt med nordiskt samarbete för att säkerställa lika villkor, säger NLA:s styrelseordförande Erik Østergaard.

Nästa stora uppgift och politiska utmaning för de nordiska åkerier är den gröna omställningen av transportsektorn. Under årsmötet lägger NLA extra fokus på klimatpolitiken och EU:s Fit for 55-paket. I juni presenterade Europakommissionen Fit for 55, som består av ett stort antal lagförslag som ska bidra till att nå EU:s klimatambitioner. Många av de nya initiativen kommer att påverka åkeriernas vardag under de kommande decennierna, och därför har NLA:s styrelseordförande en tydlig uppmaning.

- Jag vill passa på att efterlysa nordisk samordning och samarbete i arbetet med att se till att EU:s nya gröna initiativ kommer att säkerställa lika villkor för alla EU-länder. I NLA har vi ett exemplariskt samarbete mellan de nordiska partnerna och våra tyska och franska kollegor från BGL och FNTR (den tyska och franska transportörsorganisationen, red.), där vi samordnar insatserna på vårt gemensamma kontor i Bryssel. Samarbetet och det gemensamma kontoret blir inte mindre viktiga i det viktiga arbetet med att påverka det politiska arbetet i EU kring den gröna omställningen under de kommande åren, säger styrelseordförande i NLA och VD för DTL - Danske Vognmænd, Erik Østergaard.

Sverige Åkeriföretag (SÅ), som var värd för årsmötet, påminde om att mötet var en återgång till en alltmer normal vardag efter nedläggningar, vilket bland annat har gjort större sammankomster och fysiska möten omöjliga.

- Vårt årsmöte är ett välkommet tillfälle för de nordiska kollegorna från NLA-familjen att träffas fysiskt för första gången på länge, och det är naturligtvis mycket givande att få träffas och diskutera ansikte mot ansikte igen, säger VD för SÅ, Rickard Gegö.

För att understryka ämnets betydelse hade NLA bjudit in den svenska ambassadören från Sveriges EU-representation i Bryssel, Torbjörn Haak, att tala om utmaningen att förverkliga den gröna omställningen. Vid mötet deltog också Lars Mårtensson från Volvo, den svenska MEP, Peter Lundgren och professor Martin Tunér från Lunds universitet i en paneldiskussion om paketet Fit for 55.

NLA har redan påbörjat arbetet med att analysera de många delarna i Fit for 55, med särskilt fokus på förslaget om införandet av en alternativ bränsleinfrastruktur (AFIR), det reviderade energibeskattningsdirektivet och ETS -förslaget, som föreslår att vägtransporter ska ingå i kvotsytemet för koldioxidutsläpp inom EU.

OM NLA
Nordic Logistics Association (NLA) består av DTL - Danske Vognmænd, Norges Lastebileier -Forbund (NLF) och Sveriges Åkeriföretag (SÅ). MUST från Finland är associerad medlem. NLA representerar 16 000 nordiska åkerier. Läs mer om NLA.
 

Foto: Mads Damgaard