Kan vårt åkeri åberopa höjda kostnader på grund av Corona och att nedsättningen av arbetsgivaravgiften enbart är ett sätt att kompensera för dessa höjda kostnader?

Huvudregeln är att avtalade priser gäller, det inkluderar index. Sen handlar det om att alla parter, leverantörer, kunder och säljare behöver samtala och försöka nå överenskommelser som är fördelaktiga för alla. I den situation som råder är det extremt viktigt att löpande ha dialog med kunder och har kostnaderna ökat i följd av Covid-19 bör detta tas upp med kund och se om någon överenskommelse kan träffas.

Visa alla