Kan man få böter för fortkörning baserat på uppgifter som hämtas från färdskrivarens sparade hastighetsuppgifter?

Ja, man kan få böter. Färdskrivaren har en tolerans mot felvisning av hastighet på +/- 6 km/h som måste dras bort från färdskrivarens registrerade hastighet. Fortkörningen måste kunna knytas till den tillåtna hastigheten för vägsträckan där fordonet befunnit sig. I Sverige gäller fri bevisprövning i domstol, därför har båda parter rätt åberopa den bevisning man kan få fram.

Visa alla