Kan jag se någonstans vilka YKB-kurser som jag har gått?

Tyvärr finns det inget gemensamt nationellt register utan varje utbildningsföretag är skyldig att föra ett register och detta ska bevaras i 5 år från genomförd utbildning. Hör av dig till oss så kan du enkelt få besked om vilka delkurser du har gått via Sveriges Åkeriföretag.
 

Visa alla