Kan jag kräva av mina anställda att de informerar mig som arbetsgivare om de har exponerats för Coronaviruset?

Ja. Det skulle följa av arbetsgivarens skyldigheter enligt så väl arbetsmiljölagstiftningen (se ovan) men även bestämmelser i Smittskyddslagen. En smittad person har en allmän skyldighet enligt nyss nämnda lag att medverka till att förhindra ytterligare smittspridning. En sådan medverkan bör innefatta att informera exempelvis sin arbetsgivare.

Visa alla