Juridiskt stöd och rådgivning

Juridiskt stöd och rådgivning

Publicerad 2022-09-16 / 08:07 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

DITT MEDLEMSKAP. Våra jurister har aktuell och relevant kunskap om näringen och fördjupad kunskap inom de rättsområden som ett transportföretag behöver. Detta ger oss ett unikt helhetsperspektiv på alla aspekter kring transportföretagandet. Vår ambition är att ge dig som företagare stöd och hjälp till bättre affärer. Lyhördhet är grundläggande i vårt arbete där varje klients unika behov och individuella förutsättningar styr.

Som medlem har du möjlighet att kostnadsfritt använda dig av vår juridiska telefonrådgivning SÅ Juridik Direkt. Här kan du få vägledning i olika juridiska frågor som rör din verksamhet. Våra jurister arbetar med målsättningen att vara ditt juridiska bollblank inom ramen för SÅ Juridiks specialistområden.

BEHÖVER DU MER HJÄLP?
Om du behöver mer hjälp än vad rådgivningen ger möjlighet till, kan du anlita våra jurister för uppdraget. SÅ Juridik arbetar även med proaktiva uppdrag som kan innefatta upprättande av rättsutredningar, avtal, policys och andra interna dokument, föredrag samt genomlysning av er verksamhet. Som medlem får du ett förmånligt pris. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

SÅ JURIDIKS ARBETSOMRÅDEN
Våra branschjurister är specialiserade på transport- och yrkestrafikfrågor för att kunna erbjuda bästa hjälp till våra medlemmar. Nedan hittar du ett urval av de arbetsområden som vi jobbar med:

  • Affärsjuridik
  • Bolags- och organisationsjuridik
  • GDPR
  • Köp- och avtalsrätt
  • Kör- och vilotider
  • Tillsynsärenden avseende t ex trafiktillstånd och trafikansvar
  • Transporträtt


På hemsidan hittar du även juridiska stöd såsom:

  • Mallar, filmer, frågor och svar (FAQ)
  • SÅ Juridiks podcast