header bärgare

Jobbar du med bärgning? Ge oss input

Publicerad 2018-11-14 / 13:46 av Malin.carlsson i Genomförda Event

Välkomna till Riks-Bärgarmöte hos Sveriges Åkeriföretag i Spånga, tisdagen den 27 november. Vi kommer att ha både en teoretisk genomgång och även praktiskt titta på utförande av vikter och bärgningskombinationer ställda mot lagefterlevnad med inriktning på lätta bärgningsfordon upp till 7 tons totalvikt.

Stort utrymme ges också till deltagarna att komma med input om hur Sveriges Åkeriföretag ska fortsätta att påverka branschen som t ex: 

 • bärgningsrapporten - vad blir nästa steg? 
 • jobba för förändringar, t ex hastighet, fordonslängd mm.
 • trafiktillstånd?
 • TMA-krav för hela landet? 
 • normaliserade regler och lagefterlevnad? 
 • kompetenskrav? 
 • konkurrens på lika villkor?

Vi startar med fika kl 9:45 och beräknar att hålla på till senast kl 16.

 

Detaljerat program

09:45     Samling med kaffe och macka

10:00     Presentation av Sveriges Åkeriföretags verksamhet, förmåner och villkor för ett medlemskap. Frågor och svar. 
              Torbjörn Heierson, Sveriges Åkeriföretag

10:45     Genomgång och praktiskt utförande av vikter och bärgningskombinationer ställda mot lagefterlevnad med inriktning på lätta bärgningsfordon upp till 7 tons totalvikt.
              Christoffer Larsson, ordförande i SÅ ABC:s Bärgarsektion

 • Vi tittar teoretiskt på vilka vikter som gäller och dess efterlevnad.
 • Vi tittar praktiskt på olika bärgningskombinationer och hur de påverkar, överskrider eller underskrider tillåtna lastvärden.
 • Vi kommer att ha vågplattor för mätning av axeltryck och visa inlånade bärgningsfordon som både är rätt och fel.
 • Vi erbjuder möjlighet att väga sin egen bil med last.

12:15     Vi bjuder på lunch

13:15     Vad kan en branschorganisation som Sveriges Åkeriföretag innebära för branschen? Vi vill få input från bärgarna i bland annat följande frågor:

 • Bärgningsrapporten – Vad blir nästa steg? Patrick Magnusson regionchef Sveriges Åkeriföretag Mitt
 • Jobba för förändringar: t ex hastighet, fordonslängd mm.
 • Vad kan vi göra mer för framtiden?
 • Andra viktiga frågor. T ex trafiktillstånd? TMA-krav för hela landet? Normaliserade regler och lagefterlevnad? Kompetenskrav? Konkurrens på lika villkor?

16:00     Senaste tid för avslut.

 

Plats:

Sveriges Åkeriföretag ABC:s kontor, Fagerstagatan 6 i Spånga, Stockholm


Anmälan: 

Välkomna att anmäla er till abc@akeri.se senast fredag 23 nov.

Vi bjuder på dagen inklusive fika och lunch.

Varmt välkomna!


Kontakt:

Christoffer Larsson, ordförande SÅ ABC:s Bärgarsektion
070-798 70 33, christoffer.larsson@roslagsassistans.se 

Torbjörn Heierson, regionchef SÅ ABC
010-510 54 01, torbjorn.heierson@akeri.se