Jag vill vara med och påverka, hur ska jag göra?

Nätverken är till för att ta vara på kunskaper och synpunkter och säkerställa våra medlemmars möjligheter att påverka. Som medlem kan du engagera dig genom att delta i konferenser eller vara med och driva frågor som intresserar dig. Finns det intresse att ingå i nätverk och eventuellt i styrgrupp så hör av er till respektive nätverks kontaktperson som ni finner på vår hemsida.
 

Visa alla