Jag vill använda den gröna Fair Transport-loggan. Var hittar jag den?

Då företaget blir godkänd för Fair Transport skickas ett mail som bland annat innehåller en mapp med Fair Transports profilmaterial. Efter godkännande hittar du även denna mapp på företagets sida när du är inloggad på fairtransport.se. Här hittar du även dit certifikat/diplom för nedladdning.

Visa alla