Jag måste dra ner på personal på grund av dålig lönsamhet. Hur går jag till väga?

Vid dålig lönsamhet/ekonomi har arbetsgivaren sakliga skäl för uppsägning på grund av arbetsbrist. Enligt de nya reglerna i LAS har alla arbetsgivare rätt att undanta tre nyckelpersoner från turordningslistan. En omplaceringsutredning måste göras för de anställda som är kvar på turordningslistan och orsaken till uppsägningarna ska noggrant motiveras av arbetsgivaren. De anställda måste varslas och förhandlingar ska göras med facket.
 

Visa alla