Jag har läst mitt avtal och bedömer att jag kan åberopa force majeure, vad ska jag göra nu?

Den som vill göra gällande force majeure måste omgående måste meddela avtalsparten detta, vilket egentligen följer av den långtgående lojalitetsplikt avtalsparter har gentemot varandra. I vissa fall är part endast befriad från prestationer som ska vidtas efter det att meddelande har lämnats till motparten. Det betyder i så fall bland annat att om part har misslyckats att fullgöra sina förpliktelser på grund av force majeure-event men inte har meddelat motparten detta faller rätten att åberopa befrielse och skadeståndsskyldigheten kvarstår.

Visa alla