Jag har en person i mitt företag med en provanställning som varat i 4 månader. Jag känner dock att det inte funkar så bra som jag tänkt. Måste jag ha kvar personen i 6 månader?

Syftet med provanställningen är just att prova på en anställning. En provanställning är ingen anställning såsom en tillsvidareanställning och arbetsgivaren måste således inte visa sakliga skäl för att avsluta provanställningen eller iaktta regelrätt uppsägningstid. Dock är arbetsgivaren skyldig att iaktta en varselfrist om 2 veckor. Detta kan liknas vid en omställningsfrist för både den anställdes och arbetsgivarens trygghet.

Visa alla