Jag har en anställd som missköter sig, kan jag be hen gå på dagen?

Att få avskeda någon med omedelbar verkan kräver grov misskötsamhet. Hur allvarlig misskötsamheten i det specifika fallet anses vara påverkar svaret. Det går inte att ge ett generellt svar. Rådfråga alltid jurist inför ett beslut om avsked. 
 

Visa alla