Jag har blivit utsatt för en s.k. bluffaktura – hur gör jag?

Bluffakturor är vanligt förekommande inom branschen. Viktigast är att fakturan bestrids omgående. Ett bestridande behöver inte vara komplicerat utan det handlar enbart om att göra det klart avsändaren att betalningsansvar inte godtas och på vilka grunder. Det räcker med 3-4 rader, bestridandet ska innehålla uppgift om vilken faktura det gäller och att du bestrider samt grunder till varför. Observera att bestridandet med fördel skickas per e-post eftersom det är viktigt att man sparar en kopia av bestridandet.  

Vill Ni läsa mer om bestridande av faktura finns bra information på Polismyndighetens hemsida: https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/bedrageri/fakturabedrageri/

Visa alla