Inget åkeri kan ta kostnadsökningarna på egen hand 

Publicerad 2022-03-04 / 14:23 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

En snabb nedjustering av skatterna på drivmedel, och ett fortsatt arbete för tätare indexregleringar mot kunderna. Det är de två viktigaste åtgärderna för att åkerierna ska klara de historiska prisökningarna på drivmedel. Det menar Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag. 

Bränslepriserna fortsätter öka rekordsnabbt, vad är din bild av nuläget för branschen?  
– Läget är akut. Dieselpriset har ökat med 69 procent från 1 januari 2021 och närmar sig nu 25 kronor litern, vilket är en katastrof för de allra flesta av våra medlemmar. Många berättar att de inte vet hur de ska klara de ökade kostnaderna. Tyvärr är det inte bara kostnaden på drivmedel som har ökat utan även andra kostnader som hör till åkeriverksamheten. Jag har full förståelse för den oro som finns. Prisutvecklingen på drivmedel är en mycket större kris än pandemin för våra medlemmar.  

 
Vilka åtgärder behövs nu direkt? 
– För det första måste priset på drivmedel sänkas. Politikerna har alla möjligheter att sänka energi- eller koldioxidskatten, eller båda. Priset på råolja kan vi inte göra något åt, men våra egna skattesatser har politikerna alla möjligheter att påverka och det behövs nu. Som företag måste man också ha en kontakt med sina kunder och försöka hitta en lösning. Inget åkeri kan eller ska behöva ta dessa kostnadsökningar på egen hand. 

 
Har vi sett slutet på kostnadsökningen?     
– Kriget i Ukraina påverkar priset och ingen vet vad som kommer att hända framöver. Tyvärr talar mycket för fortsatta prisökningar och det behöver alla ställa in sig på. Index är en hjälp att föra över kostnaden till kunderna, men många åkerier har svårt att ta ut ökningen av kunden även då drivmedelsklausuler finns.  

 
Vad gör ni som branschorganisation för att hjälpa era medlemmar? 
– Vår uppgift är både att stötta våra medlemsföretag och att informera och påverka politiker och beslutsfattare om konsekvenserna för åkerinäringen. Vi har skrivit debattartiklar och skickat pressmeddelanden, vilket lett till stor medial synlighet med över 100 inslag (LÄNK) i olika medier. Idag har vi en debattartikel (LÄNK) i Expressen som exempel. Det här kommer vi att fortsätta med. Vi för förstås också samtal med politiker och förser dem löpande med information och statistik. Tyvärr är det helt tyst från politikerna, vilket är helt oförståeligt i det här exceptionella läget. 

– Vi hjälper också våra medlemmar med bland annat index, kalkylering och avtal. Vi utbildar, informerar och ger råd. Vi har flertalet verktyg för detta som många använder och kunniga medarbetare som finns tillgängliga.   

 
Räcker det? 
– Våra medlemmar måste tjäna pengar på sina uppdrag, inte gå back och tvingas ta från eventuella besparingar som många gör nu. Först då är problemet löst. Just nu behöver vi göra allt vi kan för att hitta en hållbar lösning. Stödpaket har beslutats till jordbruket och förslag till stärkt reseavdrag har presenterats till privatpersoner. Det är bra, men vi känner att åkerinäringen är bortglömd bland politikerna. De tar oss för givna, vilket de absolut inte ska. Vi är en samhällsviktig bransch och utan oss stannar Sverige. Nu är det hög tid för politikerna att bekänna färg och för både regering och riksdag att visa hur viktig de anser att svensk åkerinäring är för Sverige.