mobilitetspaket

Ingen omröstning om mobilitetspaket 1

Publicerad 2019-03-27 / 15:20 av Charlotta.Nilsson i EU

Nu på morgonen meddelande talmannen Antonio Tajani i EPP-gruppen att mobilitetspaket 1 lyfts bort från dagordningen med hänvisning till artikel 175. Det blir med andra ord ingen omröstning av framarbetade förslag gällande bland annat cabotage och utstationeringsdirektiv. En stor besvikelse. 

Så här säger artikel 175
Behandling i utskott av ändringsförslag ingivna för behandling i plenum
Om mer än 50 ändringsförslag och krav på särskild eller delad omröstning har ingetts till ett betänkande för behandling i plenum får talmannen, efter samråd med utskottsordföranden, uppmana det ansvariga utskottet att hålla ett sammanträde för att behandla dessa ändringsförslag eller krav. Endast ändringsförslag och krav på särskild eller delad omröstning som då stöds av minst en tiondel av utskottets ledamöter ska tas upp till omröstning i plenum.

Antal inkomna ändringsförslag 
Enligt IRU har 1500 ändringsförslag inkommit varav 800 berörde utstationeringsdirektivet.

Mobilitetspaket 2 - kombidirektivet 
Omröstningen om förändringar i kombidirektivet ligger kvar och förväntas ske kl 17.00 idag 27 mars 2019.