Ingen julstämning eller Black Friday utan lastbilar

Publicerad 2021-11-22 / 16:38 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Pandemin släpper inte greppet runt om i världen men vi hittar hela tiden nya lösningar för att få vardagen att fortgå. Näthandeln har fått ett rejält uppsving och förmodas fortsätta slå rekord inför Black Friday. Det hade inte gått utan lastbilar, en naturlig del i samhällets kretslopp av varor och tjänster. Som E-handelskonsument kan du bidra till omställningen till en fossilfri transportsektor.

Att handla på nätet har blivit en del av vardagen och bakom vardagens shoppingtur eller något du beställt hem i ditt arbete, har sannolikt en lastbil rullat fram och levererat. Köp av produkter på nätet ökade 2020 med 34 miljarder, den största ökningen hittills. E-handeln är numera en naturlig del i vardag och har blivit en rutin för många. Allt tyder dessutom på att näthandeln kommer fortsätta öka, vilket ökar kraven på åkerinäringen att fortsätta leverera på ett hållbart sätt. Åkerinäringens hållbarhetscertifiering Fair Transport är åkeriernas sätt att synliggöra transporter som utförs hållbart – både när det kommer till socialt ansvarstagande, minskad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet.

Ökar handeln ökar transporterna 
Den kraftigt ökade efterfrågan har inneburit vissa förändringar för näthandelns leveranser. För konsumenterna har leveransalternativen ökat. Det är längre leveranstider och även mer generösa returvillkor. För åkerinäringens del gäller det att utveckla sig och hitta smarta lösningar kring transporteffektivisering då den kraftigt ökade näthandeln blir en allt större utmaning.

En omställning pågår
I kombination med ökade transporter, delvis på grund av näthandeln, står åkerinäringen inför en stor omställning till fossilfria transporter samtidigt som behovet av fler förare ökar. Åkerinäringen behöver 50 000 nya förare de närmaste 10 åren. För att omställningen av transportsektorn ska vara effektiv krävs både en ökad synlighet och en högre värdering av hållbara leveransalternativ, från råvaruleveranser ända ut till slutkonsument.   

Hållbara köp
Hur många konsumenter vet hur deras beställda varor fraktas? 
Ungefär en tredjedel har blivit erbjuden att göra sitt köp mer hållbart, det vill säga få valen att till exempel klimatkompensera, välja en mer hållbar förpackning eller en mindre miljöskadlig leverans. Trots stort fokus på hållbarhet har klimattänket för handeln på nätet ännu inte slagit igenom. Konsumentmakten är stor och både medvetenhet och efterfrågan på hållbara transporter ökar hos konsumenterna. När den efterfrågan kommer, kommer även företagens hållbarhetsarbete att prioriteras högre i beställarled och då kommer omställningstakten för transportsektorn att öka ytterligare.

Vårt tips, både inför julen och Black Friday – Fråga efter ett hållbart leveransalternativ, en Fair Transport, nästa gång du gör en beställning!

Läs mer om Fair Transport.