Inga skärpta krav på vinterdäck

Publicerad 2023-12-04 / 12:31 av Charlotta.Nilsson i Vinterväghållning

Det finns inga skäl att skärpa kraven på vinterdäck och däckutrustning ytterligare för tunga fordon. Det visar den omfattande utredning som Transportstyrelsen nu är klar med enligt ett pressmeddelande från myndigheten.

I februari 2022 fick Transportstyrelsen tillsammans med Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i uppdrag av regeringen att analysera om dagens krav på vinterdäck för tunga fordon är tillräckliga, eller om det behövs nya skärpta krav. Det man också tittat närmare på är hur branschen lever upp till gällande krav på vinterdäck, om vinterdäcksperioden behöver förlängas och hur den regelskärpning som genomfördes 2019 har fungerat.

Tunga fordon har vinterdäck på plats
Hela 98 procent av lastbilarna uppfyller kraven på vinterdäck. Det visar polisen och Transportstyrelsen undersökningar som genomförs vart tredje år: 2015, 2019 och 2023. Studier visar också att redan i dag sker däckbyte innan vintern kommer, och analyser visar inte heller på någon skillnad i antal olyckor i halt väglag under november jämfört med övriga vintermånader.

Utvärderingen av regeländring från 2019 visar att skärpningen av reglerna för vinterdäck i praktiken inte innebar någon större förändring. Resultatet från analyserna pekar nämligen på att däck avsedda för vinterväglag användes i mycket stor omfattning även innan regelförändringen infördes.

Bra vinterdäck viktigt för trafiksäkerheten
Transportstyrelsen samlade bedömning är att det saknas skäl att skärpa kraven på vinterdäck och däckutrustning för tunga fordon, samt att det saknas skäl för att tidigarelägga vinterdäcksperioden på hösten. De krav som finns är tillräckliga.

Läs hela nyheten hos Transportstyrelsen.

Källa: Transportstyrelsen