Infrastrukturen avgörande för effektiv varuförsörjning – reparera E6 vid Stenungsund nu.

Publicerad 2023-09-26 / 12:18 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Tusentals fordon färdas dagligen förbi Stenungsund längs E6:an – en av landets främsta motorvägsådror, som efter det dramatiska jordskredet natten till lördagen nu står inför omfattande reparationer. Vägen är viktig för hela västra regionen i Sverige men också en viktig transit väg för varor till och från Norge. Att leda om trafiken behöver man nu göra och vi ser naturligtvis att man väljer dom mest säkra alternativa vägar och gör dom tillfälliga åtgärder som krävs för trafiksäkerheten och att man kan hantera det stora trafikflödet.

Mycket av media rapporteringen har hittills kretsat kring orsaker och polisens snabbt påbörjade förundersökning om grov allmänfarlig ödeläggelse. Schaktmassor från ett bygge intill pekas ut som en potentiell utlösare. Oro uppstår och vi hoppas inte att allt krut läggs på utredning utan uppmanar Trafikverket att satsa resurserna på att åtgärda motorvägen snarast möjligt och kraftsamla med entreprenörer och maskiner. Egentligen är inte det viktiga vems fel det är. Det viktiga just nu är att man får i gång en liknande kapacitet.
Räkna med stora kostnadsökningar och försenade leveranser. Det är åkeriernas budskap till kunderna, om E6:an tar flera månader att reparera som Trafikverket flaggat för. 

Avbrott i denna viktiga motorvägsådra kommer göra så transporter kommer ta längre tid och påverka förarnas kör- och vilotider vilket kommer leda till förseningar och kostnadsökningar för varuleveranserna. Inte bara lokalt utan på ett stort geografiskt område. Vi ser också att förutsättningar för så kallade dispenstransporter som trafikerar aktuell sträcka på E6 får stora förändringar, dispensbeslut återkallas och ny färdväg upprättad med än större förseningar och ökade kostnader som konsekvens.

Nu anser vi att en stor kraftsamling och prioritering behövs med Trafikverket i spetsen som får igång arbetet med återställning av E6 för att minimera byggtiden. Viktigt för åkerinäringen, kunder och hela samhällets försörjning.