Information om vägar för 74-tonsfordon i Skåne

Publicerad 2019-09-03 / 09:07 av Malin.carlsson i Genomförda Event

Trafikverket och Sveriges Åkeriföretag bjuder in till information om BK4. Under 2020 öppnar Trafikverket delar av det statliga vägnätet för 74 tons fordon i Skåne. Trafikverket vill ha dina inspel.

Den nya bärighetsklassen BK4 gör det möjligt att använda tyngre fordon på delar av vägnätet. Det ger i sin tur möjlighet till mer effektiva godstransporter och bidrar till att stärka näringslivets konkurrenskraft.

Nu öppnar Trafikverket ytterligare sträckor i Skåne. Vid årets slut väntas BK4-vägnätet ha vuxit med cirka 9 000 kilometer till totalt mer än 20 000 kilometer väg. 2020 avser Trafikverket att öppna ytterligare sträckor statlig väg för 74 tons fordon i bland annat Skåne. 

Dialogen med åkerier är värdefull för Trafikverket och därför bjuder de tillsammans med Sveriges Åkeriföretag in till ett forum kring BK4.
 
Tid: onsdag 25 sept kl 13:00-15:30
Plats: Trafikverket, Gibraltargatan 7, Malmö

Anmälan: Anmäl dig senast 20 sept via denna länk till Trafikverkets sida.  


Agenda

13:00 Inledning med fika

Vägnätet för bärighetsklassen BK4 byggs ut steg för steg. 
Bakgrund, aktuellt läge och lärdomar.

Åkerinäringens perspektiv på högkapacitetsfordon. 
Vägnätet är avgörande när åkeriföretagen ska investera i fordon för BK4.

BK4 stärker näringslivets konkurrenskraft. Resonemang och dialog

  • Förslag på prioriterade vägsträckor
  • Betydelsen för Skåne
  • Relationen mellan statligt och kommunalt vägnät
  • Betydelsefulla målpunkter

Målsättningen med BK4 och vägen dit  
Vårt uppdrag och förutsättningarna för fortsatt arbete.

Fordonstekniska frågor 
Lennart Cider och Emil Pettersson från Volvo Lastvagnar, experter på högkapacitetsfordon
 

Varmt välkommen!

Mattias Holmqvist, utredningsledare Trafikverket Region Syd, mattias.holmqvist@trafikverket.se
Peter Svensson, branschföreträdare Sveriges Åkeriföretag, peter.svensson@akeri.se

Eventuella frågor mailar du till syd@akeri.se