Information om tillämpningen av nya regler om ersättning till utstationerade förare i Danmark

Publicerad 2021-01-07 / 13:08 av Charlotta.Nilsson i

En överenskommelse har ingåtts mellan danska vägtrafikverket och den danska nationella polisen kring kontrollerna av de nya reglerna för ersättning till utstationerade förare. Överenskommelsen innebär att den danska polisen kommer att ha en vägledande inställning vid inspektioner av företag under de första tre månaderna 2021, från första januari 2021 till 31 mars 2021.

Denna överenskommelse har ingåtts till följd av att reglerna publicerades sent i förhållande till den dag då de träder i kraft, den första januari 2021, vilket gör att företag har kort tid att anpassa sig till de nya kraven. Den danska vägtrafikverket har haft bra resultat med detta tillvägagångssätt på andra områden.

De nya reglerna om ersättning innebär bland annat att företag måste betala förare av en cabotage eller kombinerad transport en lägsta lön när transporten utförs i Danmark. I beloppet som ska betalas till chaufförerna som lön medräknas till exempel inte övertidstillägg, obekvämlighetstillägg, ålderstillägg och avsättning till pension.

Mer information hittar ni här (ENG).