header färdskrivare

Införandet av ny färdskrivare rycker allt närmare

Publicerad 2018-11-14 / 15:31 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Den 15 juni 2019 blir det obligatoriskt med den så kallade smarta färdskrivaren som EU har beslutat om. Innan dess, senast 3 månader före införandet, ska verkstadskorten vara utfärdade. Detta behövs för att kunna installera och kalibrera färdskrivarna innan införandet. EU-kommissionen begär just nu in rapporter från medlemsstaterna om hur långt i utfärdandet av verkstadskort länderna kommit. 

Resterande färdskrivarkort ska vara utfärdade senast en månad innan införande. Tyvärr är det just nu problem med utfärdandet av dessa. Det handlar om att en EU-institution som heter Joint Research Centre måste ta fram krypteringsnycklar som ska föras in på korten. Detta framtagande har inte skett tillräckligt snabbt. Dessutom måste färdskrivarsystemet genomgå kompabilitetstester. För det krävs att det finns färdskrivarkort med krypteringsnycklar och att det finns smarta färdskrivare att testa mot, men för att ta fram dessa färdskrivare som ska användas för att testa korten, måste det finnas kort. 

För förare och företag kommer de nya smarta färdskrivarna att i stort sett fungera som de nuvarande digitala färdskrivarna. Beroende på tillverkare kan det bli så att någon knapp flyttas och att funktionen på knappen ändras något. 

Bakom färdskrivarskalet tillkommer två viktiga funktioner. Det handlar om fjärravläsning av information i färdskrivaren och att positionering med satellit, så kallad GNSS  –Global Navigation Satellite Systems – ska göras och sparas. När det gäller fjärravläsningen så ska den i princip kunna gå till så att kontrollanter kör i närheten av ett fordon utrustad med den smarta färdskrivaren, information överförs till kontrollanternas fordon där en analys sker av om det finns tecken på manipulation, finns det, så kan man stoppa fordonet. Det ska observeras att ingen personlig information som kan kopplas till föraren ska överföras utan det handlar om till exempel strömavbrott till färdskrivaren och liknande. 

När det gäller satellitpositioneringen så ska den göras och lagras enligt följande:

•    när förarkortet sätts in i färdskrivaren, 
•    därefter var tredje timme, samt
•    när förarkortet tas ut. 

I kommissionens Mobility Package finns det med ett förslag, att förutom att använda färdskrivaren för kontroll av kör- och vilotider, så ska den smarta färdskrivaren genom satellitpositioner kunna hjälpa till vid kontrollen av till exempel cabotage. 

Diskussioner pågår om färdskrivarna ska utrustas med kartor för att se gränspassager eller om färdskrivarna ska spara positioneringar tätare i tid, till exempel var femtonde minut i stället för var tredje timme.  Kommissionen funderar på hur en sådan lösning ska kunna se ut. Det kan komma att tas fram en ny specifikation för en smart färdskrivare version II. Frågor som då uppkommer är om det kommer att finnas möjlighet att uppgradera programvaran i den smarta färdskrivaren version I eller om det kommer att bli krav på att om något år behöva byta ut version I mot en version II i fordon som används för gränsöverskridande transporter. Observera att detta även kommer gälla gränspassager mellan de nordiska länderna. Sveriges Åkeriföretags bedömning är att möjligheten till uppgradering av programvaran eller justering av parametrar i programvaran skiljer sig åt beroende på tillverkare.

På ett gemensamt möte uttryckte leverantören Continental det så, att av kommersiella skäl så hade deras färdskrivare ett minne av en viss begränsad kapacitet som gjorde att positioner inte kunde sparas med tätare intervall än var tredje timme. Av denna anledning föredrog de en form av kartor av så kallad polygontyp, alltså där endast ländernas konturer finns med, för att på så sätt kunna se gränspassager. Enligt dem är det relativt lätt att byta ut version I mot en version II i en lastbil med en Euro VI-motor, då dessa fordon redan har kablage som kan användas. För fordon med Euro V eller tidigare motorer, måste det kompletteras med visst kablage.

Continentals nya färdskrivare med varumärket VDO kommer utseendemässigt inte skiljer sig särskilt mycket från tidigare versioner. Det är istället innanför skalet som de verkliga förändringarna finns. Det kommer dock att finnas ytterligare två kontakter på baksidan för att ansluta utrustning för fjärrövervakningen och för satelitpositioneringen jämfört med dagens digitala färdskrivare. Continental räknar med att det kommer att ta cirka tio minuter längre tid att i samband med tvåårskontrollen hos en ackrediterad verkstad kalibrera den här nya typen av färdskrivare, detta på grund av tillkomsten av fjärravläsningssystemet och satelitpositioneringen.

Text: Anders Karlsson, Charlotta Nilsson