Inbjudan webbinarie - Transportjuridik för dig inom industri och handel

Inbjudan webbinarie - Transportjuridik för dig inom industri och handel

Publicerad 2021-09-20 / 15:22 av Charlotta.Nilsson i Genomförda Event

PRODUCERAR NI GODS, TJÄNSTER OCH ANSVARAR FÖR ELLER BESTÄLLER TRANSPORTER?

Om ni levererar gods med egna fordon, hyr in eller nyttjar andras transporttjänster måste ni ta hänsyn till en rad överlappande regelverk inom kör- och vilotids-, vägarbetstids-, och arbetstidslagen samt förordningen om vilotider vid vissa vägtransporter (lätta fordon).

Dessutom finns ytterligare lagkrav i form av yrkestrafiktillstånd, fordonsägaransvar, yrkesförarbevis, beställaransvar och inte minst krav från kunder och uppköpare på hållbara transporter.

Ta tillfället i akt och låt våra branschföreträdare och jurister vägleda er i detta snåriga regelverk samt informera om transportbranschens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg, Fair Transport.

Webbinariet är kostnadsfritt och riktar sig till företag inom industri och handel. Både medlemmar och icke medlemmar i Sveriges Åkeriföretag är välkomna att delta.


En trygg och hållbar affär

Våra jurister är specialiserade på regelverken kring transport- och yrkestrafikfrågor och sitter på många års erfarenhet. Genom att dela med oss av kunskap inom området transportjuridik vill vi stärka dig som ansvarar för eller beställer transporter. 
 

Om webbinariet

DATUM: Onsdagen den 27 oktober 2021

TID: Klockan 13.00 - 14.00

PLATS: Microsoft Teams

ANMÄLAN: Anmälan görs via vår webbokning senast 25 oktober. En teamslänk skickas ut till anmälda deltagare den 26 oktober.

 

Frågor och kontakt