Inbjudan till årsmöte för föreningen Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Publicerad 2024-01-30 / 15:58 av Malin.carlsson i Genomförda Event

Välkommen till Sveriges Åkeriföretag Skaraborgs föreningsårsstämma i Mariestad den 28 februari. 

När? Onsdag 28 februari 2024 kl 18.00 börjar mötet med middag.  
Var? Rasta Mariestad Rattugglan

Tidsplanering över kvällens händelser:
18.00–19.00  Middag
19.00–19.45  Mariestads Kommunalråd Johan Abrahamsson kommer och berättar om allt som händer i Mariestad. Finns också tid för frågor.
19.45–20.00  Regionchef Per Broholm informerar
20.00–21.00  Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Välkommen till Sveriges Åkeriföretag Skaraborgs föreningsårsstämma med sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Ni som är Veteranmedlemmar och Filialer har dessvärre inte rösträtt, men är välkomna att delta med mat och på själva stämman, precis som alla medlemmar.

För den som önskar ta del av resultat- och balansrapport – kontakta Annika:
Mejl: annika.peterson@akeri.se eller tfn: 010-510 54 11

Anmälan:
Anmäl dig till annika.peterson@akeri.se senast fredag 23 februari.
Meddela också eventuella kost-önskemål.


VÄLKOMMEN!

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Sveriges Åkeriföretag Skaraborg