ID06? - När får uppdragsgivaren kräva detta och inte? (Delvis besvarat i uppförandekod).

Uppdragsgivaren kan ha en laglig skyldighet och således även en laglig rätt att kräva att medlemsföretagets personal ska registreras i den elektroniska personalliggaren. I sådant fall beror det på att medlemsföretagets personal utför arbete inne på byggarbetsplatsen och därav föreligger en skyldighet enligt skatteförfarandelagen. 

Uppdragsgivaren kan även ha ett berättigat intresse av att kräva att medlemsföretaget ska registreras i personalliggare. Detta har även prövats av Datainspektionen. Huruvida Datainspektionens utlåtande kring ID06 alltjämt gäller är däremot oklart. Uttalandet gjordes långt innan GPDR och bestämmelser om elektronisk personalliggare tillkom. 
 

Visa alla