Hur vet jag om jag är rätt försäkrad?

Viktigt att beskriva sin verksamhet och vilken roll ni intar i ett uppdrag (jmf speditör resp transportör) och inte endast efterfråga en viss typ av försäkring. Ett uppdrag kan innefatta olika försäkringar.

Det är också oerhört viktigt att ni för ert försäkringsbolag beskriver er verksamhet och de moment ni utför så att de kan bedöma om ni eventuellt behöver en tilläggsförsäkring eller kanske iaktta särskilda förhållningsregler eller ha särskilda rutiner mm.

Det är vanligt att en transportöransvarsförsäkring normalt endast omfattar p 1 a) i Alltrans2007 så kontrollera med ert försäkringsbolag vilka av punkterna i p 1 som omfattas i just er försäkring. För de övriga tjänsterna och lagringsuppdrag (p 1 b-c) kan ni behöva teckna tilläggsförsäkringar.

Det är tex vanligt förekommande att det behövs en särskild försäkring för olika lyftmoment eller om ni agerar som förmedlare inom Alltrans2007.

När det gäller försäkringar kopplat till godset som transporteras är det också viktigt vid åberopande av Alltrans2007 att man medvetandegör uppdragsgivaren om det begränsade ansvaret som gäller för transportören så att uppdragsgivaren vid behov kan teckna en varuförsäkring/objektsförsäkring.

Tänk också på att säkerställa att de transportvillkor ni åberopar, vare sig det är Alltrans2007 eller NSAB2015 rimmar med försäkringsvillkoren, särskilt om ni tidigare haft en äldre version av någondera av dessa transportvillkor, så att det inte uppstår glapp mellan transportvillkoren ni åberopar gentemot er avtalspart/kund och försäkringsvillkoren.

Om ni har en försäkringsmäklare kan ni med fördel använda mäklaren för att få hjälp med en heltäckande försäkringsportfölj.

Tänk på att de flesta försäkringar har begränsningar i sina villkor och tillfällen då försäkringen inte gäller, så sätt er noga in i de villkor som ni har.

Visa alla