Hur stor är risken att bli smittad via alkolås som är monterat i fordonen?