Hur ska jag förhålla mig till äganderätten till godset i samband med en reklamation?

Det kan vara bra att vara så transparent som möjligt i avtalsuppdraget och säkerställa att uppdragsgivaren eller försäkringsbolaget inte har några synpunkter på/invändningar mot att äganderätten övergår till transportören i samband med att en reklamation hanteras och godset ersätts. Det finns specialregler och speciallagstiftning för exempelvis alkohol eller kemikalier. Sådana specialregler kan göra en överlåtelse av visst gods omöjlig. 

Har ni avtalat om Alltrans2007 så är huvudregeln att äganderätten övergår till transportören i det fall densamma har till fullo ersatt den klagande i reklamationen.

Det är viktigt att vara insatt i eventuellt uppdaterade villkor där sådan äganderätt av ersatt gods tagits bort, såsom NSAB 2015.

Visa alla