Hur registrerar man s.k. blandad körning i färdskrivaren?

Alla aktiviteter som har varit sedan den senast avslutade dygns- eller veckovilan ska redovisas fullt ut i färdskrivaren, om man någon gång under 24-timmarsperioden använder sig av ett fordon som omfattas av krav på färdskrivare. Det innebär krav på manuell inmatning av aktiviteter i färdskrivaren när man sätter i förarkortet i en färdskrivare. Undantagen körning ska redovisas som annat arbete. Även raster och perioder av tillgänglighet måste registreras, så att inga luckor uppstår under den dagliga arbetsperioden.

Om undantagen körning sker efter den körning som omfattas av krav på färdskrivare, så ska den manuella registreringen göras vid nästa tillfälle som förarkort används i färdskrivaren. Tänk på att registreringen av slutland ska ske efter den sist registrerade aktivitetens slut.

Undantagen körning med kort i färdskrivaren kan ske i s.k. OUT-läge (dock ej lagkrav på att använda OUT).

Visa alla