Hur länge får vi spara uppgifter på en tidigare anställd?

Hur länge ett medlemsföretag får spara uppgifter på en tidigare anställd relaterar till vilket syfte och ändamål som medlemsföretaget har. Dvs. Varför vill medlemsföretaget spara uppgifterna? Det är godtagbart att spara vissa uppgifter på tidigare anställda i syfte att kunna lämna tjänstgöringsbetyg eller referenser över personen. Det är också godtagbart att spara uppgifterna i syfte att kunna kontakta personen för eventuell återanställning. Datainspektionen har uttalat att lagrade uppgifter i dessa syften kan godtas under en 6 till 12 månader. 

Andra uppgifter kan sparas eftersom det kan relatera till skyldigheter i lagstiftning (LAS) eller relatera till att försvara och/eller fastställa rättsliga anspråk. T.ex. löneanspråk eller liknande. Hur länge dessa uppgifter får sparas relaterar till exempelvis hur länge en anställd har företrädesrätt till återanställning enligt LAS eller hur länge en anställd kan göra gällande ett löneanspråk efter avslutad anställning (preskriptionstider i t.ex. LAS eller Semesterlagen). 
 

Visa alla