Hur kan smartare lastbilar sänka utsläppen i städer med 40%?

Publicerad 2022-09-12 / 15:27 av Charlotta.Nilsson i Bygg- och Anläggningsnätverket

INSTÄLLT! Nytt datum kommer.

Att effektivisera transporter inom städer med mer effektiva fordon sänker utsläppen dramatiskt. Utvecklande med anpassade fordon och viktigt att kunna nyttja BK4 bärighetsklass även när det gäller transporter i tätort. Bygg- och anläggningsnätverket inom Sveriges Åkeriföretag tipsar om följande event. 

Välkommen till visning av en högeffektiv lastbil för masstransporter vid bygg- och anläggningsarbeten som minskar utsläppen med 40% och har potential att effektivisera transporter i våra städer. Detta arbete drivs inom projektet ”HCT-City: Fallstudie massgods i städer. Piloter och systemanalys”. Projektet har under 2022 blivit utsett till ett av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins forskningsprojekt (IVA) med stor potential till affärs- och samhällsnytta.

Plats: Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.
Mötesadress: Bobergsgatan 15
Tid: Nytt datum kommer

Program:
9.30 Samling och kaffe
10.00: Inledning av Fredrik Cederstav, RISE AB, projektledare för FFI-projektet HCT-City.
10.10: Kort beskrivning av resultat från tidigare förstudie i Norra Djurgårdsstaden: Ann Segerborg-Fick, Ecoloop.
10.25: Kort beskrivning av projektet NDS av Fredrik Bergman, projektchef, exploateringskontoret, Stockholm stad.
10.40: Påverkas bärigheten på väg mindre vid bruk av 5-axliga fordon? Personal från Trafikverket.
11.00-11:30: Visning av den nya 5-axliga lastbilen på plats utanför möteslokalen: Lena Larsson och Klara Pålsson, Volvo Technology.

Varmt Välkomna ! /Projektteamet HCT-City

PS. Det kommer att finnas möjlighet till att lyssna på den första timmen Online. Meddela vid anmälan om ni önskar det. Notera dock att visning av bilen inte kommer kunna göras online. DS.

Anmälan görs till: fredrik.cederstav@ri.se, senast fredagen den 23 september.

Länk till inbjudan hos innovationsveckan.