Hur implementeras en branschgemensam standard?

Att implementera en branschgemensam standard tar tid och därför är det viktigt att driva detta stegvis framåt. Framgångsfaktorn för bra framdrift, kostnadseffektivitet och kvalitet är att göra detta arbete tillsammans och börja etappvis.

Ett exempel är Byggföretagens projektet Miljödata NU som strävar efter att uppnå ett gemensamt arbetssätt i branschen för att efterfråga och överföra miljöinformation. Projektet genomförs i etapper och fokuserar initialt på Boverkets klimatdeklarationer. Projektet har med hjälp av ett antal piloter testat att skicka information mellan sig över Peppolnätverket enligt standarden BEAst 4.0. Under 2023 rullas arbetssättet ut i utvalda materialkategorier där betong, gips, stål och bygghandel är prioriterade att starta med.

Genom dialog via olika branschföreningar och arbete i tillfälligt sammansatta arbetsgrupper för olika materialkategorier säkerställs att följesedeln funkar för alla olika behov och att kravställningen blir så enhetligt som möjligt.

Miljödata NU leds av IVL Svenska Miljöinstitutet med stöd av BEAst. I projektets styrgrupp ingår Byggföretagen, Byggmaterialindustrin, Byggmaterialhandeln, NCC, Peab, Skanska. Välkommen att kontakta Jeanette Green, IVL Svenska Miljöinstitutet, eller Rikard Larsson, VD BEAst.

Visa alla