Hur gör man för att ansöka om medlemskap hos Sveriges Åkeriföretag?

För att bli medlem hos Sveriges Åkeriföretag ansöker man vi webben. När ansökan kommer in görs kontroller av företaget, har företaget F-skatt, registrerad för moms och arbetsgivaravgifter. Vi kontroller även om det finns anmärkningar och skulder hos kronofogden, även en kontroll om företaget har trafiktillstånd. Saknas trafiktillstånd kontrollerar vi verksamhetsbeskrivning för företaget och kontaktar företaget för att få mer information. Om alla kontrollerna är ok skickas ansökan för beslut till den regionala styrelsen för beslut.

Visa alla