Hur går jag tillväga för att boka prov innan jag ska ansöka om trafiktillstånd?

När man anmäler sig på en Eget på väg-utbildning rekommenderar vi att man också bokar prov direkt hos Trafikverket. Så här bokar du provet: Gå in på https://www.trafikverket.se/korkort/boka-prov/ och välj en bit ned Gå direkt till tjänsten Boka prov. 
Du kan också komma dit direkt via denna länk: https://fp.trafikverket.se/Boka/#/ 
Välj Boka prov och vid Yrkestrafiktillstånd väljer du Lastbil, yrkeskunnande för godstransport.
Det är två prov som ska skrivas och godkänt resultat på båda proven krävs. 

Visa alla