Hur arbetar nätverken?

Nätverken får in synpunkter från medlemsföretag runt om i Sverige. Oftast problemställningar som rör näringen och då prioriterar, behandlar och förankrar nätverken dessa. Sedan använder vi våra experter och tar nödvändiga kontakter samt gör underlag om så krävs. Ofta är det frågor som kräver kontakt med myndighet, departement, politik eller andra branschorganisationer. Nätverken har olika konferenser under året och några exempel är Skoglogistikkonferensen på Mittia, Effektiva transporter och Återvinningsdagen.

Visa alla