Hur är provet för yrkeskunnande upplagt?

Provet består av två delprov.  
Första provet har 40 kryssfrågor och det andra provet har 20 kryssfrågor. Det krävs minst 20 poäng på varje prov, men du måste ha minst 48 poäng tillsammans på båda proven för att bli godkänd. 
 

Visa alla