Hur är Eget på väg-kursen upplagd?

Vi erbjuder två olika upplägg: en utbildning som är helt online (webbaserad på distans) och en mix av de båda i form av en lärarledd online-utbildning:

  • Online-utbildning (webbaserad):
    Du får tillgång till vår webbaserade online-utbildning i tre månader. Inloggningsuppgifter samt material skickas till dig när fakturan är betald. Via en webbsida går man igenom information och instuderingsfrågor i egen takt. Kursen startar direkt när man har betalat fakturan. Lärare finns att tillgå om frågor dyker upp.

  • Lärarledd online-utbildning 10 förmiddagar + egna studier
    Denna lärarledda online-utbildning omfattar 10 förmiddagar måndag-fredag i två efterföljande veckor där du får stöd av kursledare. Via en videolänk medverkar du i föreläsningar och diskussioner tillsammans med dina kurskamrater. Eftermiddagen är avsedd för självstudier på egen hand. Du får även tillgång till vår webbaserade online-utbildning med instuderingsfrågor. Du hittar aktuella kursdatum på vår bokningssida. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare.

Vi erbjuder inte längre några fysiska utbildningar i Eget på väg. 

 

Visa alla