Hur är Eget på väg-kursen upplagd?

Kursen finns i tre olika upplägg:

- Online-utbildning (webbaserad):
Du får tillgång till vår webbaserade online-utbildning i tre månader. Inloggningsuppgifter samt material skickas till dig när fakturan är betald. Du går igenom information och instuderingsfrågor i egen takt. Lärare finns att tillgå om frågor dyker upp.

- Lärarledd online-utbildning 10 förmiddagar + egna studier på eftermiddagarna
Vi erbjuder en lärarledd online-utbildning. Kursen omfattar 10 förmiddagar måndag-fredag i två veckor där du får stöd av kursledare. Via en videolänk medverkar du i föreläsningar och diskussioner tillsammans med dina kurskamrater. Du får även tillgång till vår webbaserade online-utbildning.

- Lärarledd utbildning som omfattar 8 dagar, måndag - torsdag i två veckor
Denna utbildningsform erbjuds under förutsättning att rådande situation kring smittspridning tillåter. 

Visa alla