höjt prisbasbelopp 2021

Höjt prisbasbelopp 2021

Publicerad 2020-09-11 / 07:21 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet ska vara 47 600 kronor respektive 48 600 kr för 2021. 

 

Beslutet finns i SFS 2020:764, Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2021.