Höjda sanktionsavgifter för cabotage

Publicerad 2021-06-16 / 14:35 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Regeringen lägger nu fram ett förslag på höjda straffavgifter vid otillåtna cabotagetransporter och ett skärpt beställaransvar. Med förslaget kommer straffavgifterna höjas med 50 %, från 40 000 kr till 60 000 kr.

Förändringen föreslås träda ikraft den 15 oktober. 

Cabotage innebär att transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land.

Cabotagereglerna tillåter 3 inrikestransporter under 7 dagar. Bryter transportören mot cabotagereglerna tas en sanktionsavgift ut av företaget. 

Läs mer hos regeringskansliet.