Höjd skatt på biodrivmedel ett bakslag för klimatet

Publicerad 2019-12-03 / 15:21 av tove.winiger i Nyheter

Flygfoto på en skog ovanifrån.

Rena och höginblandade biodrivmedel riskerar att förlora den skattebefrielse som varit en viktig förutsättning för produktion. En skattehöjning skulle leda till en prisökning med 35 procent. 

Reduktionsplikten infördes under 2018, och handlar om låginblandning av biodrivmedel. Reduktionsplikten innebär att de drivmedel som säljs ska ha en viss inblandning av förnyelsebara, som leder till en viss minskningsnivå av utsläpp (20 procent för diesel år 2019). Läs mer om reduktionsplikten här: länk

De höginblandade eller rena biodrivmedlen står utanför detta system, och har fortsatt på samma princip som tidigare: att vi sänker skatten för biodrivmedel med låga utsläpp. För att det ska vara möjligt krävs ett undantag från EU:s regler för statsstöd. Sveriges politik för förnyelsebara, rena eller höginblandade biodrivmedel har grundat sig på att Sverige med jämna mellanrum söker undantag från EU:s regler för statsstöd. Med en ny kommission på plats måste Sverige slå vakt om de för klimatet så viktiga förnybara drivmedlen. Tillsammans med ett antal andra aktörer skrev vi en debattartikel om just detta i Göteborgsposten. Läs den här: länk