Högtryck för dispenshantering hos Trafikverket

Publicerad 2021-06-08 / 11:15 av Charlotta.Nilsson i Dispens- och Vägtransportnätverk

Vi har uppmärksammat att det just nu råder högtryck hos Trafikverket när man hanterar dispensansökningar för transporter som är bredare, längre och tyngre än normalt. 

Handläggningstiden är normalt 1 – 3 arbetsdagar och ärendena påbörjas i turordning när dom registreras hos Trafikverket. Vi har tät kontakt med Trafikverket och fått information att personalen arbetar på med att handlägga och man har också en del övertidsinsatser för att möta det stora inflödet. För att se till att handläggningstiden inte ökar kan vi tillsammans se till att vi underlättar så mycket vi kan genom att till exempel:

  • Använd Trafikverkets e-tjänst Trix när ni ansöker för dispens
  • Se till att ni gör er ansökan komplett från början
  • Få in ansökan i så god tid som möjligt och tänk på att handläggningstiden för ärenden som kräver utredning eller yttranden från andra myndigheter och kommuner tar längre tid att handlägga
  • Begränsa telefonkontakt med handläggarna då det ofta stjäl tid från själva handläggningen

När det gäller ansökningar som kommer in i mycket god tid före det önskade transportdatumet väntar man normalt med att fatta dispensbeslut till någon eller några dagar innan transporten ska utföras. Det beror på att situationen på vägarna ofta förändras. Exempelvis kan det vara vägarbeten som medför restriktioner.