Hjälp oss kartlägga behovet av rastplatser

Publicerad 2021-01-13 / 09:18 av Charlotta.Nilsson i

Sveriges Åkeriföretag arbetar med frågan om rastplatser. Tillsammans med Trafikverket försöker vi kartlägga behovet. Vi vill därför ställa två frågor för att få bekräftat var någonstans det finns ett behov av att förstärka redan befintliga rast- och uppställningsplatser eller var ni som åkeriföretag anser att det behöver byggas nya. Det kommer bara att ta någon minut av din tid.

Dina och andras svar kommer ligga till grund för kommande inventering och utgöra en del av underlaget till kommande strategier för rast- och uppställningsplatser.

Svara genom att klicka på länken. Du kan skicka in flera svar. Gå in och illustrera var ditt behov finns att stanna och var du stannar i dagsläget. 

Tack för ditt deltagande och sprid gärna detta till dina branschkollegor!

Till enkäten:

https://livetrafik.com/#/survey