Hjälp med analys av kör- och vilotider

Hjälp med analys av kör- och vilotider

Publicerad 2022-09-26 / 10:30 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

DITT MEDLEMSKAP. Som medlem i Sveriges Åkeriföretag erbjuds ni en tjänst för analys av kör- och vilotider och stöd vid företagskontroll. En analys kan vara till stor hjälp för företaget att hitta de eventuella problem och brister som finns och som kostar pengar vid en företagskontroll från Transportstyrelsen.

Vi tar in ett antal filer som vi analyserar och för en dialog med ansvariga hur man ska gå vidare. Vi kan sedan presentera resultatet av analysen för chaufförer och företagsledning och på så sätt öka åkeriets förutsättningar att uppfylla Transportstyrelsens och regelverkets alla krav.

De som utför analyserna av företagets kör- och vilotider, förarkort och färdskrivarkort är specialister inom området och kan ofta se skälen till att en förseelse har registrerats.

Företag i åkerinäringen har ett lagstadgat krav att genomföra egenkontrollen över förarnas handhavande. Med ett förebyggande arbete i form av genomtänkta rutiner och arbetssätt, tillsammans med utbildad personal kan fel undvikas. Att jobba proaktivt med kör- och vilotider lönar sig.

Läs mer och tjänsterna.