hemställan Sveriges Åkeriföretag

Hemställan till Trafikutskottet

Publicerad 2020-05-28 / 10:25 av Charlotta.Nilsson i Dispens- och Vägtransportnätverk

Vi har under våren 2020 uppvaktat Trafikutskottet med en hemställan (begäran, önskemål) för att uppnå att alla Sveriges kommuner erbjuds möjligheten att till Trafikverket delegera kommunernas vägtransportrelaterade arbetsuppgifter och beslut, åtminstone inom följande fem arbetsområden:  

  • Hantera generella och löpande dispenser för transport av mobilkranar, tunga arbetsmaskiner m.fl  

  • Hantera generella och löpande dispenser för tunga, breda och långa godstransporter på väg 

  • Vidta åtgärder för att upplåta vägnät och broar för tyngre motorredskap, fordon och fordonskombinationer samt besluta bärighetsklasser med högre kapacitet, inklusive BK4 inom 74 ton, som möjliggör effektivare transporter 

  • Vidta åtgärder för att upplåta lämpligt vägnät för upp till 34,5 meter långa lastbilskombinationer 

  • Vidta åtgärder för att möjliggöra ökad samverkan om vinterväghållning